Arealpartner logo

Transaksjoner

Vi bistår i alle faser av salget fra vurdering av eiendommens verdi, innhenting av informasjon, markedsføring, visninger, forhandlinger, kontrakt og oppgjør.