Arealpartner logo

Næringsmegling

Arealpartner Næringsmegling AS tilbyr følgende tjenester innenfor næringsmegling:

  • Utleie/Fremleie
    Megling, rådgivning og verdivurdering av alle typer næringslokaler.

 

  • Transaksjoner
    Salg/megling, verdivurdering og kjøpsrådgivning av alle typer næringseiendom.

 

  • Leietakerrådgivning
    Søk etter nye lokaler og reforhandling av leiekontrakter.