Arealpartner logo

Leietakerrådgivning

Vi bistår med søk etter kontorlokaler, lager- /kombinasjonseiendommer og butikklokaler.

Vi har god erfaring med å løse kundenes utfordringer.

Vi bidrar i tillegg ved reforhandling av leiekontrakter og sikrer partene markedsjusterte vilkår og effektive forhandlinger.

Vi fokuserer på langsiktig verdiutvikling for kunden gjennom å sørge for at oppdragsgiver og leietaker sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet både i det korte og lange perspektiv.