Arealpartner logo

Eiendomsforvaltning

Vi leverer forvaltningsløsninger som skaper trygghet hos deg som eier og trivsel for dine leietakere.

Din kontaktperson hos ArealPartner Eiendomsforvaltning vil være en erfaren medarbeider som kjenner din eiendom og dens behov.

Vi forvalter en rekke eiendommer over hele landet, blant annet 65 leieforhold for Circle K.

 

Vi tilbyr

Leietakerforvaltning/økonomisk forvaltning:

Gjennom leietakerforvaltning følger vi opp våre eiendommers leiekontrakter slik at både våre oppdragsgivere og deres leietakere føler seg godt ivaretatt.

Dette innebefatter:

 • Fakturere og kreve inn husleie, samt fellesutgifter
 • Utarbeide fordelingsnøkler og avregne fellesutgifter
 • Regulere husleie
 • Følge opp garantier og depositum
 • Korrespondanse med leietakere
 • Kommersiell forvaltning (Utleie og reforhandling av leieavtaler)
 • Leietakeroppfølging
 • Oppfølging av evt. mislighold
 • Utarbeide leietakeroversikter med alle vesentlige kontraktbetingelser
 • Reforhandling av leverandøravtaler
 • Utarbeide oversikt over finansiering m.m.

 

God kundepleie med høy kundetilfredshet som resultat er et godt utgangspunkt ved reforhandling av en leiekontrakt. Gjennom vår administrative forvaltning vil både oppdragsgiver og leietaker kunne ha ett hovedkontaktpunkt inn mot ArealPartner Eiendomsforvaltning AS.

Regnskapsførsel:

ArealPartner Eiendomsforvaltning AS tilbyr regnskapsførsel i tråd med god regnskapsskikk.

Vi tilbyr:

 • Løpende regnskapsførsel
 • Periodisk regnskapsrapportering, likviditetsrapportering
 • Budsjett og prognoser
 • Lønn
 • Moms, justeringsforpliktelser
 • Årsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Ligningsoppgaver
 • Rådgivning
Prosjektledelse:

Vi kan tilby byggetekniske prosjektledertjenester i forbindelse med ombygging og rehabilitering av nærings-/boligeiendom og leiligheter/næringslokaler.

Vi tilbyr:

 • Prosjektering og budsjettering
 • Kontakt mot offentlige myndigheter
 • Anbudsinnhenting fra entreprenører og kontrahering
 • Byggesaksadministrasjon og prosjektregnskap
 • Rådgivning
Eiendomsdrift:

Gjennom samarbeidspartner vil vi kunne tilby oppfølging av eiendommen.

Vi tilbyr:

 • Vaktmestertjenester
 • Drift og overvåking av tekniske anlegg
 • Snøbrøyting
 • Gartnertjenester m.m

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.