Arealpartner logo

Tjenester

ArealPartner Næringsmegling AS tilbyr følgende tjenester:

  • Utleie/Fremleie
    Megling, rådgivning og verdivurdering av alle typer næringslokaler.

 

  • Transaksjoner
    Salg/megling, verdivurdering og kjøpsrådgivning av alle typer næringseiendom.

 

  • Leietakerrådgivning
    Søk etter nye lokaler og reforhandling av leiekontrakter.

 

Utleie/fremleie:

Vi har lang erfaring med å bistå våre kunder med utleie/fremleie av lokaler, reforhandlinger og rådgiving ved inngåelse av leiekontrakter.

ArealPartner spesialiserer seg på utleie/fremleie av små og mellomstore lokaler, samt butikklokaler, og er markedsledende innenfor dette segmentet i Oslo-området. Vår styrke er strukturert og tett oppfølging av alle typer oppdrag.

Transaksjoner:

Vi bistår i alle faser av salget fra vurdering av eiendommens verdi, innhenting av informasjon, markedsføring, visninger, forhandlinger, kontrakt og oppgjør.

Leietakerrådgivning:

Vi bistår med søk etter kontorlokaler, lager- /kombinasjonseiendommer og butikklokaler.

Vi har god erfaring med å løse kundenes utfordringer.

Vi bidrar i tillegg ved reforhandling av leiekontrakter og sikrer partene markedsjusterte vilkår og effektive forhandlinger.

Vi fokuserer på langsiktig verdiutvikling for kunden gjennom å sørge for at oppdragsgiver og leietaker sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet både i det korte og lange perspektiv.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale hvor vi kan presentere oss og våre tjenester på en mer grundig måte

Kontakt oss

ArealPartner Næringsmegling AS har sine kontorlokaleri Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo. 

Ta kontakt på telefon: 21007666, eller e-post: sb@arealpartner.no